elbgenfrdeitrutr

Online κράτηση

Όροι Χρήσης

O παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται από την εταιρεία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.». Πριν τον χρησιμοποιήσετε, σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης που ακολουθούν. Κάθε χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται στο παρόν, χωρίς καμία εξαίρεση. Εφόσον προβείτε σε χρήση τεκμαίρεται και η συναίνεσή σας κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. (ενότητα «Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»)

Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα και σας εγγυάται ότι καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται πάντα μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 και Ν.3471/2006). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας επιτρέπετε, δεδομένου ότι κάθε φορά που καταχωρείτε ένα στοιχείο σας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε την συλλογή και επεξεργασία του. Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι διαρκής στόχος μας κατά τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές μαζί μας.
Κατά την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σας αγοράς εισιτηρίου, θα αποθηκεύσουμε τα αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, προσωπικά σας δεδομένα όπως, το ονοματεπώνυμο σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Η ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. δεν πουλά ούτε ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Τυχόν μεταβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλει. Παράλληλα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να αποτρέψει οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους.
Η πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας μας, όπως περιγράφεται στο παρόν, είναι ενιαία και εφαρμόζεται συμπληρωματικά ως προς κάθε επιμέρους ειδικό κανονισμό της Εταιρείας ή και στους όρους σύμβασης μεταφοράς ή και στους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή και στους όρους τυχόν ειδικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πάντα όμως με γνώμονα την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.

Όροι Κράτησης, Έκδοσης και Χρήσης Εισιτηρίων Μεταφοράς
1. Δικαίωμα μεταφοράς έχουν μόνο οι επιβάτες που προσκομίζουν έγκυρο έγγραφο επιβεβαίωσης ηλεκτρονικής κράτησης και αγοράς εισιτηρίων, στο οποίο αναγράφεται ένας μοναδικός 10ψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί για όλα τα εισιτήρια καθώς και τα προσωπικά σας στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω.
2. Με βάση τον μοναδικό 10ψήφιο αυτό αριθμό και μόνο στον τόπο αναχώρησης του δρομολογίου, ο αρμόδιος υπάλληλος της εταιρίας μας θα εκδώσει το αντίστοιχο εισιτήριο μεταφοράς.
3. Εισιτήριο τροποποιημένο ή αλλοιωμένο καθοιονδήποτε τρόπο και εφόσον η αλλοίωση ή τροποποίηση δεν συντελέστηκε από εμάς δεν θεωρείται έγκυρο και θα πρέπει να ξαναεκδοθεί.
4. Εισιτήριο που τυχόν χάθηκε ή καταστράφηκε, μερικά ή ολικά, θα πρέπει να ξαναγοραστεί ή να ξαναεκδοθεί.
5. Το εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναγραφόμενη σε αυτό διαδρομή, που περιλαμβάνει τον τόπο με την ώρα αναχωρήσεως, και τον τόπο προορισμού και την θέση. Ο ναύλος που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στην ρητά αναφερόμενη στο εισιτήριο μεταφορά.
6. Το εισιτήριο είναι αντικείμενο αξίας και ως εκ τούτου ο επιβάτης οφείλει να το φυλάσσει με επιμέλεια.
7. Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει μαζί του το εισιτήριο κατά την διάρκεια της διαδρομής και να το επιδεικνύει στον οδηγό ή τον ελεγκτή όποτε και εάν αυτό του ζητηθεί.
8. Όταν το εισιτήριο υπόκεινται σε εκπτωτικό καθεστώς, ο επιβάτης οφείλει να έχει μαζί του το αποδεικτικό της έκπτωσης (πολύτεκνη κάρτα, φοιτητική κάρτα κ.α.) και να το επιδεικνύει όποτε αυτό του ζητηθεί.
9. Περίπτωση που δεν έχει κάρτα μαζί του θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό.
10. Τα εισιτήρια επιστροφής έχουν ισχύ έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους. Θα πρέπει να προσκομίσετε το συγκεκριμένο εισιτήριο στον τόπο αναχώρησης του δρομολογίου και ο αρμόδιος υπάλληλος της εταιρίας μας, το θεωρεί για να μπορέσετε να ταξιδέψετε.

Τιμολογιακή Πολιτική
Οι τιμές των εισιτηρίων των Κ.Τ.Ε.Λ. καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση (τα εισιτήρια είναι διατιμημένα) και το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. εφαρμόζει πλήρως την απόφαση αυτή και προκύπτουν από την εφαρμογή του χιλιομετρικού συντελεστή επί τα χιλιόμετρα της διαδρομής. Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν, εισφορά 5% του Ν.2963/2001 για την ενίσχυση των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ. και τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού των Κ.Τ.Ε.Λ. όλης της χώρας και τον νόμιμο Φ.Π.Α. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εταιρεία μας για λόγους διευκόλυνσης της συναλλαγής, δεν χρησιμοποιεί όλα τα περιθώρια και κρατά τις τιμές χαμηλότερα από τις καθορισμένες, ποτέ υψηλότερα.

Μεταφορά Αποσκευών
Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών. Οι αποσκευές των επιβατών μεταφέρονται δωρεάν με ευθύνη του επιβάτη. Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας λόγο απώλειας αποσκευής, παρακαλούμε να αναγράφετε τα στοιχεία σας ή να υπάρχουν διακριτικά επάνω στην αποσκευή σας που να κάνουν εύκολη και σίγουρη την αναγνώριση της. (Ο οδηγός, ο εισπράκτορας, ο εκδότης, ο φορτοεκφορτωτής, είναι αδύνατο να γνωρίζουν τους κατόχους των αποσκευών και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση παραλαβής τους από λάθος άτομο ή στην περίπτωση απώλειας τους.) Απαγορεύετε η μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με κατάλληλα μέσα για το σκοπό αυτόν.

Ανήλικοι επιβάτες
Απαγορεύεται η μεταφορά παιδιών ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών χωρίς πρόσωπο που να τα συνοδεύει. Το συνοδεύον, τα παιδιά αυτά, πρόσωπο επιμελείται της ασφαλούς μεταφοράς αυτών και καταλαμβάνουν μαζί με το παιδί μία θέση επιβάτη η οποία βρίσκεται όπισθεν άλλου καθίσματος. Επιτρέπετε σε παιδιά ηλικίας από έξι (6) έως δεκαπέντε (15) ετών να χρησιμοποιούν ανά τρία (3) διπλό, ενιαίο κάθισμα, εφ' όσον ευρίσκεται όπισθεν άλλου καθίσματος επιβάτη.

Περίπτωση Ακύρωσης ή Αλλαγής Εισιτηρίου
Επιστρέφεται το 70% της τιμής του εισιτηρίου στον επιβάτη σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσης σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής 8 ώρες τουλάχιστον προ της αναχώρησης, ή το 50% σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσης εντός 8 ωρών προ της ώρας αναχώρησης. Το εισιτήριο μπορεί να τροποποιηθεί όσον αφορά την ημερομηνία του ταξιδιού ή να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα χωρίς καμία επιβάρυνση των προσώπων αυτών (επιβαλλομένης στην περίπτωση μεταβιβάσεως κανονικού εισιτηρίου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται εισιτήριο μειωμένης τιμής ή ελευθέρας διακινήσεως της επιστροφής των αντιστοίχων χρημάτων στον αρχικό κάτοχο του εισιτηρίου). Εφόσον σε κάθε περίπτωση (ακύρωσης ή μεταβολής του προορισμού ή δρομολογίου ή αλλαγής επιβάτη ή αλλαγής ημερομηνίας) υπάρχει θεώρηση επί του εισιτηρίου από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε και μόνον και πάντα στον τόπο αναχώρησης του δρομολογίου.

Περίπτωση Αποζημίωσης
Το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. υποχρεούται στην αποζημίωση των καταναλωτών για τις εξής περιπτώσεις:
1. Για απώλεια αποσκευών, υπαιτιότητας του συγκοινωνιακού φορέα, ποσό ελάχιστης αποζημίωσης 30€.
2. Για την μη παραλαβή επιβάτη υπαιτιότητας του συγκοινωνιακού φορέα από τον τόπο αναχώρησης το τριπλάσιο της αξίας του εισιτηρίου.

Τρόποι Αγοράς Εισιτηρίων - Ασφάλεια Συναλλαγών
Ο Χρήστης δύναται να επιλέξει και να αποπληρώσει το τίμημα της αγοράς των εισιτηρίων του μέσω Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας VISA, VISA ELECTRON και MASTERCARD.
Οι συναλλαγές με Πιστωτικές ή Χρεωστικές Κάρτες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο (real time) μεταξύ του Αγοραστή και ιδιοκτήτη της κάρτας με την Τράπεζα Πειραιώς η οποία διεκπεραιώνει την συναλλαγή για λογαριασμό του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. βάσει σύμβασης που τηρούν οι δύο Εταιρείες.
Στην όλη διαδικασία συναλλαγής, το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. δεν έχει καμία συμμετοχή και ούτε φτάνουν ποτέ σε αυτή οποιαδήποτε στοιχεία που αφορούν Πιστωτικές ή Χρεωστικές κάρτες. Το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. απλά συναινεί προς την τράπεζα ως προς την αξία της συναλλαγής και μόνο.
Σε τυχόν περιπτώσεις που ο αγοραστής που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας, το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη και ούτε υποχρεούται επιστροφή χρημάτων.

Διασύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες
Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να εμπεριέχει διασυνδέσεις και ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διατηρούνται από τρίτους. Το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. δεν χειρίζεται και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσίες που εμπεριέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι διασυνδέσεις αυτές και οι ενδείξεις εμπεριέχονται ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση των Χρηστών και δεν αποτελούν έγκριση από το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στις ιστοσελίδες τρίτων και περαιτέρω η χρήση των ιστοσελίδων αυτών, πραγματοποιείται με αποκλειστική του ευθύνη.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης του παρόντος
H ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι όροι ισχύουν από την ανάρτησή και δημοσίευσής τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η πρόσβαση και χρήση μετά τον χρόνο δημοσίευσης των νέων όρων προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τον Χρήστη.

Περιορισμός της ευθύνης
Η ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. δεν εγγυάται για την ορθότητα ή ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται εδώ, είτε πρόκειται για κείμενα είτε για φωτογραφίες είτε για οποιουδήποτε τύπου πληροφορία, από οποιονδήποτε και αν καταχωρήθηκε αυτή και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια, θετική, αποθετική ή άλλη, που τυχόν προκλήθηκε ή θα προκληθεί από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή την πρόσβαση σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που τέτοιου είδους ζημία οφείλεται σε ανακριβή στοιχεία ή πληροφορίες, κατά τα προαναφερθέντα. Η απαλλαγή ευθύνης της ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., την οποία ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα με μόνη την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δεν εκτείνεται σε περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Ισχύον Δίκαιο - Δικαιοδοσία
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και την νομοθεσία που ρυθμίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία του καταναλωτή. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την ερμηνεία τους και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Καβάλας.