Λογότυπο ΕΣΠΑ

Online κράτηση

Λογότυπο ΕΣΠΑ
Logo ESPA

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-Ισολογισμοί Υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας Α.Ε. -Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων

Τίτλος Εμφανίσεις
Ισολογισμός ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ χρήσης 2022 212
Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 30-8-2023 278
Ισολογισμός ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ χρήσης 2021 515
Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 3-8-2022 454
Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 5-5-2022 650
Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 10-1-2022 653
Ισολογισμός ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ χρήσης 2020 883
Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 31-8-2021 737
Ισολογισμός ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ χρήσης 2019 1150
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1157
Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 15-7-2020 951
Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 13-7-2019 1319
Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 24-11-2018 1348
Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 25-8-2018 1490
Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 26-5-2018 1449
Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 23-6-2017 1971
Ισολογισμός ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε χρήσης 2015 2673
Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 30-6-2016 2317
Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 23-4-2016 2361
Ισολογισμός ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε χρήσης 2014 2830
Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρίας την 26-6-2015 2588
Ισολογισμός ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ χρήσης 2013 2787
Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ των μετόχων 23-6-2014 2647
Ισολογισμός 2012 ΚΤΕΛ Ν.Καβάλας 3689
ACHECKER LOGO WAVE Report of ΚΤΕΛ Καβάλας